Stigmatizacija menstruacije

Razna istraživanja su pokazala:

• djevojke menstruaciju doživljavaju kao tajnu, izvor srama (npr. kada ostavi mrlju na odjeći), straha, brige i nelagode

• većina se osjeća uzrujano i zbunjeno tijekom prve menstruacije

• prvo iskustvo menstruacije najčešće podijele samo s majkom, rijetko s očevima

• postoji strah da će njihovi prijatelji otkriti da su dobile menstruaciju

• kada dobiju menstruaciju govore uglavnom o njezinim negativnim aspektima

• smatraju da se menstrualna krv i higijenske potrepštine moraju skrivati

• nose široku odjeću te preferiraju tampone kako bi sakrile menstruaciju

• nedostaje im znanje o menstruaciji te se osjećaju nespremnima za prvu menstruaciju

• dječaci također nemaju dovoljno znanja o menstruaciji što doprinosi njihovim negativnim stavovima prema menstruaciji i nezainteresiranosti

• menstrualna krv se smatra odvratnijom od ostalih tjelesnih tekućina

• menstruacija se smatra znakom nečistoće i neugodnih smetnji koje se ne mogu kontrolirati

Prema svemu tome, možemo zaključiti da je menstruacija u društvu jako stigmatizirana, čemu pridonose i mediji (npr. u reklamama se menstruacija prikazuje u plavoj boji).

S druge strane, pozitivne emocionalne reakcije te pripremljenost na prvu menstruaciju povezane su s pozitivnim stavovima i iskustvima menstruacije kasnije u životu. Naime, žene koje su prije prve menstruacije o njoj bile educirane, pokazuju pozitivne reakcije na menstruaciju, a ako se osjećaju ugodno u vezi s menstruacijom, zadovoljnije su vlastitim tijelom. Također, uključivanjem muškaraca kao podrške u menstrualnoj higijeni žena (kupovanje uložaka i tampona) dolazi do njihove promjene stava i povećanja samopouzdanja.

Većina roditelja vodi brigu o tome da informiraju kćeri i da im bude što ugodnije, ali često ne pričaju o osjećajima za vrijeme menstruacije, nemaju dovoljno znanja, predstavljaju menstruaciju u negativnom svjetlu ili im daju kontradiktorne poruke u vezi menstruacije (prezentirana je kao normalna i prirodna stvar, ali u isto vrijeme i kao nešto što se mora skrivati).

Roditeljska sposobnost komunikacije o stavovima prema menstruaciji i tijelu je važna te bi bilo dobro da su oba roditelja educirana o menstruaciji te posljedičnim fiziološkim i psihološkim promjenama. Naime, neke djevojke će trenutku prve menstruacije možda biti same s ocem.

Žene, ne skrivajte uloške ili tampone kada idete na wc. Muškarci, kupujte uloške ili tampone u dućanu bez srama!

menstruacija
Scroll to Top
Skip to content